Začínajú sa talentové prijímacie skúšky na stredné školy

27.03.2009

     Až do 15. apríla 2009 budú stredné školy v rámci prijímacieho konania overovať športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti uchádzačov. Týka sa to škôl a odborov s umeleckým, športovým, jazykovým, matematickým či bilingválnym zameraním.
     Uchádzači si mohli podať dve prihlášky na tento typ štúdia, pričom im stále, v prípade neúspechu, ostáva možnosť prihlásiť sa do 10. apríla 2009 aj na ostatné stredné školy so skúškami v riadnom termíne.
     Podľa prieskumu záujmu na základných školách si najviac žiakov chcelo podať prihlášky na niektorý z týchto študijných či učebných odborov v Žilinskom (2 165) a Bratislavskom kraji (1994). Ďalej nasledoval Banskobystrický (1 427 žiakov), Košický (1 388), Prešovský (1 266) a Nitriansky kraj (956). Najmenší záujem avizovali v prieskume žiaci základných škôl v Trenčianskom (618) a Trnavskom kraji (594).
     Konkrétny termín skúšok si určí každá škola. Podrobné informácie o ponuke stredných škôl nájdete na stránke Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu (číslo a názov odboru):
-  5370 6 masér,
-  7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
-  82 - umenie a umeleckoremeselná výroba,
-  85 - umenie a umeleckoremeselná výroba,
-  7902 5 01 gymnázium - matematika,
-  7902 5 76 gymnázium - telesná výchova,
-  7902 5 74 gymnázium - bilingválne štúdium,
-  7902 5 81 gymnázium - umelecká výchova,
-  triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,
-  triedy športových škôl,
-  športové triedy v stredných školách.

Bratislava 26. marec 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku