Začína sa jubilejný Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023

Jubilejný 20. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT) sa dnes začal slávnostným otvorením v Zážitkovom centre vedy Aurelium Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v Bratislave za účasti pozvaných hostí.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR Róbert Zsembera

Na otvorení TVT 2023 sa zúčastnili zástupcovia organizátorov, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Róbert Zsembera a generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Ján Kyselovič, zástupcovia partnerov podujatia a pozvaní hostia. Záštitu nad celým podujatím má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, koordinátor štátnej vednej a technickej politiky na Slovensku.

„Vedecká činnosť je bez pochyby dôležitá pre potreby spoločnosti, pre trh práce a pre všeobecný pokrok. Práve takéto popularizačné podujatia pomáhajú sprostredkovať verejnosti ľudskou rečou všetky tie poznatky a objavy," uviedol štátny tajomník MŠVVaŠ SR Róbert Zsembera.

Hlavným organizátorom je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centra vedecko-technických informácií SR.

„Popularizácia vedy, techniky, výskumu a inovácií s dôrazom na ich aktuálne výsledky je kľúčová pre naše spoločenské napredovanie. Rozvíjané aktivity počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku pomáhajú tejto dôležitej spoločenskej misii už dvadsať rokov. Motto tohtoročného jubilejného ročníka Po kroku k pokroku vystihuje nielen napredovanie vedy, ale aj význam tohto podujatia, ktoré sa postupne stalo tradičným a verejnosťou obľúbeným a vyhľadávaným celonárodným podujatím,“ priblížil generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.

Súčasťou oficiálneho otvorenia TVT bola aj netradičná výstava o majstrovi techniky Aurelovi Stodolovi, významnom slovenskom vedcovi v oblasti parných a plynových turbín, doplnená o rozšírenú realitu. Návštevníci si mohli v Zážitkovom centre vedy Aurelium vyskúšať aplikáciu Aurel Stodola AI, vytvorenú na princípe umelej inteligencie, a ocitnúť sa tak v dobovej dielni Aurela Stodolu v obklopení parných turbín.

CVTI SR organizuje v rámci TVT 2023 viacero zaujímavých podujatí. Popoludní 6. novembra bude nasledovať slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej a fotografickej súťaže, počas ktorého si ocenení žiaci a študenti prevezmú diplomy a vecné ceny. Cieľom týchto vopred vyhlásených súťaží je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy.

Na utorok 7. novembra CVTI SR pripravilo pre verejnosť podujatie s názvom Utorok s technológiami, ktoré sa uskutoční v budove CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave a je rozdelené na dve samostatné prednášky. Predpoludním o 9.00 hod. sa registrované skupiny študentov dozvedia, ako robotika mení svet a Slovensko. Súčasťou prednášky bude aj workshop spolu s ukážkou modelov robotov v spolupráci s FIRST Global Slovakia. Prednášať bude doc. Ing. František Duchoň, PhD., z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý je zároveň predsedom Národného centra robotiky. Popoludní o 17.00 hod. sa široká verejnosť dozvie, v ktorých odvetviach spôsobili drony postupnú revolúciu a ako prebiehal ich vývoj. Návštevníci sa dozvedia viac o aplikácii Mám Dron, ktorú na Slovensku používa už viac ako 5 100 pilotov dronov na bezpečný pohyb vo vzdušnom priestore. Prednášať bude Ing. Pavol Pecho, PhD., zo Žilinskej univerzity v Žiline.

V Zážitkovom centre vedy Aurelium sa v stredu 8. novembra bude konať VeDETSKÝ deň, na ktorom sa aj tí najmladší dostanú zábavnou, pútavou a hravou formou k vede. Pre deti budú pripravené stánky o vývoji robotiky, ako aj ďalšie sprievodné aktivity. Nebudú chýbať rôzne hry, hlavolamy, tangram či roboty z kreatívnej dielne FabLab.

Vzťah k vede a výskumu by sme podľa štátneho tajomníka mali vštepovať práve najmladším. Za väčšinou objavov totiž stojí zvedavosť a túžba objavovať. „Nemala by nám bez pochyby chýbať fantázia, pretože tá je štartérom skúmania a objavovania," dodal Zsembera. 

Vo štvrtok 9. novembra sa v CVTI SR uskutoční záverečná konferencia národného projektu NITT SK II, ktorá bude zameraná na prezentáciu výstupov a výsledkov projektu odbornej verejnosti. Súčasťou konferencie bude odborná diskusia na tému Bariéry, výzvy a možnosti podpory transferu technológií na Slovensku.

V piatok 10. novembra vyvrcholí Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 slávnostným odovzdávaním ocenení Cena za vedu a techniku, ktoré sa uskutoční v Incheba Expo v Bratislave za účasti pozvaných hostí. Oceňovanie vedeckých osobností za ich prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií je už tradičnou a neoddeliteľnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

„Týždeň vedy a techniky na Slovensku prerástol do vzájomnej interaktívnej komunikácie v oblasti popularizácie vedy, výskumu a inovácií a v súčasnosti sa tak teší mimoriadnej obľube. Prajem preto všetkým návštevníkom, aby si počas tohto týždňa popri zábave a dobrodružstve, ktoré veda prináša, obohatili aj vedomosti, ale zároveň rozšírili svoje obzory a posunuli sa vo svojom vnímaní a chápaní okolitého sveta nielen vo svoj prospech, ale aj v prospech celej spoločnosti,“ doplnil generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.

Každý rok sa počas Týždňa vedy a techniky uskutočnia po celom Slovensku stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Všetky sprievodné akcie tohtoročného TVT nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk, konkrétne v sekcii Podujatia TVT. Filtrovať ich môžete podľa kraja, mesta, typu podujatia, dátumu či cieľovej skupiny.

Celý program tohto ročníka TVT nájdete TU.

Videoupútavku na TVT 2023 nájdete TU.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky