Začína sa Európsky rok tvorivosti a inovácie 2009 na Slovensku

06.04.2009

     Podporu tvorivosti u detí, študentov, učiteľov a propagáciu inovácií a tvorivých myšlienok v celej spoločnosti si dala za cieľ iniciatíva Európsky rok tvorivosti a inovácie (ERTI). Vyhlásila ju Európska únia a desiatkami pripravovaných aktivít sa do nej zapojí aj Slovensko.
     Úvodným podujatím ERTI na Slovensku bude Otváracia konferencia Európskeho roku tvorivosti a inovácie, ktorá sa uskutoční 7. apríla 2009 v Bratislave. Pripravilo ju Ministerstvo školstva SR spolu s neziskovou organizáciou Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, Národnou kanceláriou Programu celoživotného vzdelávania, Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v SR a spoločnosťami Microsoft a Apple.
     Konferencia poskytne priestor na diskusiu s odborníkmi o potrebe a prínose inovácií a tvorivého myslenia pre jednotlivca a spoločnosť. Zároveň budú na nej predstavené pripravované aktivity Ministerstva školstva SR a jeho organizácií.
     Na konferencii bude vyhlásená národná súťaž na podporu tvorivých a inovačných myšlienok. Zapojiť sa do nej môžu žiaci a učitelia základných a stredných škôl na celom Slovensku.
     V septembri a októbri sa uskutočnia aj regionálne informačné a diskusné semináre na tému inovácií a tvorivosti vo vzdelávaní. Pôjde o verejné stretnutia odborníkov a laickej obce z príslušného regiónu, ktorí predstavia inovačné prístupy, ktoré sa uplatnili v regióne a môžu byť príkladom dobrej praxe s možnosťou ich využitia.
     V novembri bude na záverečnej konferencii vyhodnotená celoslovenská súťaž a odmenené najlepšie tvorivé a inovačné myšlienky na základných a stredných školách.
     Zástupcovia organizátorov ERTI predstavia médiám túto iniciatívu na tlačovej konferencii o 12.30 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických informácií v Bratislave. 

Miesto a čas otváracej konferencie: Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, 14.00 hod.

Bratislava 6. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku