Začali sa prvé oponentúry k harmonogramu športovej prípravy. Športovci na nich musia zodpovedať viacero otázok

  • Foto: MŠVVaŠ SR
  • Dátum: 15.01.2021

Majú naši potenciálni olympionici všetko potrebné na presunuté Hry XXII. olympiády 2020, ktoré sa uskutočnia v japonskom Tokiu? Aké sú výdavky na ich prípravu? Kto sa na nej podieľa a spĺňa prísne kritériá? Aj na takéto otázky musia odpovedať účastníci oponentúr harmonogramu športovej prípravy (HŠP) 2021, ktoré začali túto stredu - online. Symbolicky ich odštartoval náš atletický olympijský víťaz Matej Tóth.

prvá online oponentúra HŠP s atletickým olympijským víťazom Matej Tóth

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so športovými zväzmi a s rezortnými strediskami štátnej športovej reprezentácie podporuje najúspešnejších slovenských športovcov v olympijských a paralympijských disciplínach. Aj tento rok rezort školstva výrazne pomôže našim elitným športovcom, ktorí patria medzi členov Top tímu, financovať ich prípravu na olympijskú sezónu 2021.

Každý realizačný tím si musí počas oponentúry obhájiť celoročný plán prípravy. Získané peniaze musia byť využité účelovo a prejsť procesom viacstupňovej kontroly na športových zväzoch a v rezortných strediskách vrcholového športu.

Súčasne sú tieto oponentúry nevyhnutné na to, aby MŠVVaŠ SR uvoľnilo peniaze na ich prípravu. Pomocou oponentúr sa zabezpečuje transparentnosť a efektívnosť investovaných prostriedkov. Oponenti určení rezortom školstva si plánujú vypočuť oponentúry prvých 75 športovcov do konca januára, aby športovcom šesť mesiacov pred olympiádou nič nechýbalo.

Výzvou pre toto záverečné obdobie je aj pandémia a s ňou spojené často a rýchlo sa meniace vonkajšie okolnosti.

Úvodná oponentúra bola s Matejom Tóthom a prebiehala cez online aplikáciu. Okrem pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR vedenej športovým manažérom Richardom Galovičom sa do nej zapojili aj prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok a štátny tajomník pre šport MŠVVaŠ SR Ivan Husár. Nechýbali ani členovia realizačného tímu z VŠC Dukla Banská Bystrica a šéftréner Slovenského atletického zväzu Martin Pupiš.

„Mojou osobnou ambíciou je optimalizovať prípravu našich športovcov a tiež zásadne zmodernizovať projekt Top tímu Slovenska tak, aby sa z neho stal elitný projekt,“ ozrejmil Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport s tým, že vďaka týmto krokom budú ešte efektívnejšie spoločne so športovými zväzmi, strediskami vrcholového športu a Slovenským olympijským a športovým výborom podporovať najúspešnejších športových reprezentantov a najvýraznejšie mládežnícke talenty. Ak sa im to podľa Husára podarí, budú úspešnejší a celospoločenská hodnota vrcholového športu porastie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku