Začal sa zber štatistických údajov zo škôl prostredníctvom Rezortného informačného systému

19.09.2019

     Od nedele 15. septembra 2019 môžu školy zadávať do Rezortného informačného systému (RIS) štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch. Ide už o druhý rok tohto zberu, ktorý sa realizuje elektronickou formou. Pre školy prináša zníženie byrokracie a adresnejšie financovanie.
     Zber údajov sa realizuje v období od 15. do 30. septembra 2019. Po spracovaní sa tieto údaje stanú podkladom pre financovanie škôl a školských zariadení, pričom Rezortný informačný systém bude slúžiť ako referenčný register.
     Zástupcovia škôl zadávajú údaje do RIS-u prostredníctvom svojich školských informačných systémov. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke rezortu http://crinfo.iedu.sk.
     Aj v tomto roku majú školy a zriaďovatelia k dispozícii inštruktážne videá, ktoré im pomôžu správne zadať požadované údaje do systému. Zverejnené sú na Youtube kanáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - https://www.youtube.com/channel/UChe5Ua4t6WAYi2fhopFsSZQ.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku