Navigácia

Za inšpiráciou k práci s mládežou až do Nemecka

Návštevy sa zúčastnili pracovníci s mládežou zo všetkých úrovní: štát, mesto, vyšší územný celok, mimovládny sektor, CVČ, aby si vymenili skúsenosti s obdobnými inštitúciami v Nemecku. Národný inštitút vzdelávania a mládeže na študijnej ceste zastupovala Martina Pihuličová, regionálna koordinátorka práce s mládežou pre Košický kraj.

logo NIVAM

Na študijnej návšteve sa sedem účastníkov zoznámilo s inšpiratívnym svetom práce s mládežou v Nemecku. Prvý deň bol venovaný návšteve centra mládeže Klex a Komunitného centra Straze v Greifswalde, kde sa zapojili do diskusií s pracovníkmi s mládežou. Získali informácie o organizácii a prekážkach, s ktorými sa pri práci stretávajú, a tiež o financovaní práce s mládežou na rôznych úrovniach.

Druhý deň sa zameriaval na Schwerin, kde účastníci navštívili Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern, regionálnu radu mládeže. Objavovali funkčnosť tejto organizácie a pestrosť aktivít, ktoré sú ponúkané mladým ľuďom. V krajskom parlamente im bolo predstavené zapojenie mladých ľudí do regionálnej politiky. Významným okamihom dňa bola komunitná večera v centre mládeže Güstrow, kde mali možnosť spoznať miestnu pracovníčku s mládežou a obdivovať komunitné centrum, ktoré slúži ako útočisko pre všetky generácie.

Tretí deň priniesol inšpiráciu v Ramin Gutshaus, kde nadšení pracovníci predstavili svoje aktivity a inovatívne prístupy k práci s mládežou. Posledný deň sa uskutočnil v Rostocku, najväčšom meste regiónu. Účastníci navštívili organizáciu, ktorá transformovala opustený pivovar na komunitné centrum počas posledných 10 rokov. Toto miesto slúži ako centrum kultúry a vzdelávania pre deti a mládež a poskytuje priestor aj pre ďalšie mládežnícke organizácie. Okrem toho nevynechali ani návštevu najväčšieho centra voľného času v regióne, kde účastníci objavili širokú škálu aktivít pre mládež a mali možnosť diskutovať so zástupcom siete "Participation network" o podpore zapojenia mladých.

Nové kontakty, ktoré účastníci nadobudli počas študijnej cesty, určite využijú pre nadviazanie ďalších spoluprác a prípravu mobilít pre mládež, ale aj pracovníkov s mládežou.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky