Z rúk ministra školstva si dnes prevzali vysvedčenia mladí športovci

30.06.2009

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes odovzdal žiakom sekundy a septimy športového gymnázia v Bratislave na Ostredkovej ulici koncoročné hodnotenie. Po rozdaní vysvedčení si krátko pohovoril so žiakmi a následne sa zúčastnil besedy s pedagógmi školy. Témou okrem iného bolo aj normatívne financovanie regionálneho školstva a novoprijatý zákon o pedagogických zamestnancoch.

     Športové gymnázium je povestné tým, že na ňom odrástol veľký počet významných športovcov, ktorí dosiahli celosvetové úspechy a nazbierali množstvo ocenení. Je zároveň jednou zo športových škôl na Slovensku, ktorá sa uchádza o štatút  Centra olympijskej prípravy. Medzi absolventov gymnázia patria napríklad lyžiarka Veronika Zuzulová, tenisti Dominik Hrbatý a Jeanette Husárova alebo džudista Jozef Krnáč.

Fotogaléria

Bratislava 30. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku