XI. ročník Olympiády ľudských práv

  • Dátum: 11.03.2009

     Celoštátnym kolom vyvrcholí 24. – 26. marca 2009 v Liptovskom Jáne XI. ročník Olympiády ľudských práv. Súťaž sa na Slovensku organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti a je určená žiakom stredných škôl a osemročných gymnázií.
     Hlavnou témou tohto ročníka je ochrana detí pred telesnými trestami. Olympiáda svojím zameraním prispieva k rozvoju vedomostí žiakov a poznaniu práv človeka, ako aj práv detí. Zároveň podporuje posilňovanie základných demokratických pilierov na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zreteľom na ľudské práva. 
     Do školských a krajských kôl olympiády sa ročne zapája okolo 3000 súťažiacich. V celoštátnom sa stretne viac ako 60 žiakov z celého Slovenska. Podmienkou účasti je vypracovanie eseje na jednu z tém, ktoré navrhuje hlavná porota. Finalisti súťaže okrem vedomostnej časti riešia aj prípadové štúdie.
     Vyhlasovateľom olympiády je Ministerstvo školstva SR. Organizačným a finančným gestorom je IUVENTA, ktorá z poverenia MŠ SR zabezpečuje všetky celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v SR, a občianske združenie OLYMP. Viac informácií nájdete na www.olympiady.sk v časti OĽP alebo na stránke www.olp.sk.

Bratislava 11. marec 2009

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku