Workshop pre učiteľov zameraný na výučbu o OSN a trvalo udržateľných cieľoch

  • Dátum: 29.09.2016
     Štátny pedagogický ústav, Informačný servis Organizácie spojených národov vo Viedni a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku organizuje 11. novembra 2016 pre učiteľov a učiteľky workshop, zameraný na výučbu o OSN a trvalo udržateľných cieľoch.
      Jednodňová vzdelávacia aktivita, ktorá  sa uskutoční vo Viedenskom medzinárodnom centre OSN (UNIS Vienna), je určená pre učiteľov všeobecnovzdelávacích, akademických predmetov, ktorí pôsobia vo vyššom strednom vzdelávaní.
     Workshop je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Kľúčovou témou je výučba o OSN, Miléniových rozvojových cieľoch, rozvojovej agende po roku 2015 a o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.
     Záujemcovia sa môžu prihlásiť na vzdelávaciu aktivitu do 15. októbra 2016 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je na webovej stránke ŠPÚ, koordinátorkám vzdelávacej aktivity na emailové adresy: zuzana.licha@statpedu.sk, denisa.duranova@statpedu.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku