Workshop pre učiteľov zameraný na mediálnu gramotnosť žiakov a prevenciu nenávistných prejavov v on-line priestore

Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni, Štátny pedagogický ústav a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni organizujú interaktívny workshop pre učiteľov, ktorý je zameraný na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v on-line priestore.

workshop pre učiteľov je zameraný na zvyšovanie mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v on-line priestore

Zameranie workshopu

  • Ako môžeme čeliť útokom v on-line prostredí a ako k tomu viesť mladých ľudí?
  • Akú úlohu zohráva mediálna gramotnosť v boji proti nenávisti a falošným správam vo virtuálnom svete a ako môžeme tieto schopnosti posilniť na svojich vyučovacích hodinách?
  • Ako využívajú rôzne skupiny virtuálny priestor?
  • Ako môžeme podporiť obete nenávistných prejavov v on-line priestore alebo obete kyberšikany?
  • Čo je to náhodný zásah v on-line kontexte a prečo je to dôležité?

 

Ciele workshopu

  • Prenos poznatkov na tému digitálnych médií a boja proti nenávistným prejavom.
  • Zvyšovanie povedomia o dôsledkoch nabádania k nenávisti v on-line priestore.
  • Rozšírenie komunikačných schopností a kompetencií účastníkov.

 

Účastníci

Workshop je určený pre učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov základných a stredných škôl nezávisle od dĺžky praxe. Workshopu sa môže zúčastniť viacero učiteľov z jednej školy. Počet miest je obmedzený.

Účasť na workshope je bezplatná. Absolventi workshopu dostanú certifikát. Informačný leták s praktickými informáciami je dostupný tu

 

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár a Súhlas so spracúvaním osobných údajov v elektronickej forme najneskôr do 4. júna 2021 (vrátane) na adresu:  zuzana.licha@statpedu.sk

Vybraným záujemcom bude poslaný potvrdzujúci e-mail o účasti na seminári a to elektronickou formou na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

Prílohy

Prihlasovací formulár
Súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky