Navigácia

Vzory maturitného zadania a maturitnej témy

V zmysle Prílohy č. 2, časť III. bod 5 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole (ďalej len vyhláška č. 224/2022 Z. z.) je povinnosťou strednej školy zverejniť maturitné zadania pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.

V zmysle Prílohy č. 2, časť IV. bod 3 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. je povinnosťou strednej školy zverejniť maturitné témy odbornej zložky maturitnej skúšky pripravené príslušnou predmetovou maturitnou komisiou sedem dní pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v príslušnej škole.

Uplatnenie predmetných ustanovení vyhlášky č. 224/2022 Z. z. v procese zverejnenia maturitných zadaní a maturitných tém určuje "Usmernenie k zverejňovaniu maturitných zadaní a maturitných tém" a prílohy (vzory zverejnenia maturitných zadaní a maturitných tém).

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky