Navigácia

Vzor na zverejnenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Na základe § 9 ods. 6 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v znení vyhlášky 420/2021 Z. z. ( nadobudla účinnosť 19. 11. 2021) samosprávny kraj zverejňuje najvyšší počet žiakov pre každú strednú školu v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory podľa vzoru zverejneného na webovom sídle ministerstva. V tabuľke „Vzor na zverejnenie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl“ odporúčame radenie jednotlivých riadkov podľa druhu školy a podľa jednotlivých eduid školy resp. organizačnej zložky školy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky