Vzdelávanie žiakov prvého stupňa základných škôl opäť podporí televízne vyučovanie - relácia Školský klub

  • Foto: ŠPÚ
  • Dátum: 08.01.2021

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s verejnoprávnou televíziou RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zareagovali na aktuálnu situáciu a pripravili ďalšie pokračovanie televízneho vyučovania. Relácia Školský klub je určená žiakom a učiteľom prvého stupňa základných škôl a nadväzuje na vysielanie z jesenných mesiacov minulého roka.

z natáčania relácie Školský klub

Zhoršená epidemiologická situácia viedla k nutnosti dočasne prerušiť prezenčné vyučovanie v základných školách aj na prvom stupni. Po prázdninách sa tak deti nevrátia do škôl, ale budú sa vzdelávať dištančne. „Za účelom uľahčenia situácie deťom, učiteľom a rodičom a zabezpečenia prístupu ku vzdelávaniu najmä pre tie deti, ktoré nemajú prístup k online výučbe pokračuje Štátny pedagogický ústav v spolupráci s RTVS, neziskovou organizáciou Indícia a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vo vysielaní relácie Školský klub pre žiakov I. stupňa základných škôl aj v roku 2021,“ informuje Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.

Vysielanie začína od 11. januára na Dvojke. Bude prebiehať od pondelka do štvrtka vždy od 9.00 do 10.00. Rovnako ako na jeseň, aj teraz bude každý deň venovaný jednej vzdelávacej oblasti alebo predmetu. „V pondelok budú „televízni učitelia“ učiť slovenský jazyk a literatúru, v utorok sa budú venovať obsahu zo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, v stredu sa bude vyučovať matematika a vo štvrtok prírodovedné predmety,“ približuje obsah vysielania Adriana Šišková, koordinátorka relácie zo Štátneho pedagogického ústavu.

Obsah odvysielaných relácií je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a vzdelávacími štandardmi a je schválenými aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Veľmi oceňujem, že sa podarilo opäť naštartovať spoluprácu s RTVS a ďalšími partnermi relácie Školský klub. Spolu s projektom EDU TV je to jeden zo spôsobov, ako chceme žiakom pomôcť v období, kým sa nepodarí epidemiologickú situáciu stabilizovať a vrátiť sa do škôl,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

Televízne relácie môžu deti sledovať aj z archívu RTVS alebo na stránke: https://ucimenadialku.sk/skolsky-klub.
„Ku každej relácií sú vytvorené pracovné listy, ktoré môžu deťom vytlačiť rodičia. Škola ich zase môže distribuovať tým deťom, ktoré nemajú doma potrebné technické vybavenie. Pracovné listy sú zverejňované aj v rómskom a maďarskom jazyku, aby sme podporili vzdelávanie všetkých detí,“ hovorí Hapalová. Každá relácia je zároveň tlmočená do posunkového jazyka pre nepočujúcich.

„Náš televízny program Školský klub dávame do pozornosti aj školám, ktoré realizujú online výučbu. Učitelia ich môžu rovnako využiť a zakomponovať do dištančného vzdelávania svojich žiakov,“ dopĺňa Šišková. Relácia ponúka interaktívnu komunikáciu s detským divákom počas celého vysielania, ale aj prostredníctvom tzv. výzvy, ktorú televízni učitelia zadávajú v každej relácii. Deti môžu na ňu reagovať zaslaním odpovedí, ale aj nápadov či fotografií na adresu: skolskyklub@ucimenadialku.sk alebo môžu rodičia vypracované výzvy zavesiť na FB stránku Školského klubu.  „Tešíme sa na všetky výzvy od detí, ako aj na spätnú väzbu, zaslané reakcie a podnety učiteľov, rodičov či žiakov. Budú dôležitým podnetom pre tvorbu obsahu ďalších častí Školského klubu,“ uzatvára Hapalová.

Relácia Školský klub a prevádzka portálu ucimenadialku.sk sú aktivitami Národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (NP TEACHERS, ITMS2014+: 312011AUN7), ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

loga

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku