Vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na poskytovanie podporných opatrení

Ministerstvo na účel poskytovania podporných opatrení môže prideliť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia príspevok na vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na poskytovanie podporných opatrení.

Vzdelávanie môže byť určené pre pedagogického, odborného alebo nepedagogického zamestnanca školy za účelom zvýšenia kvalifikovanosti na poskytovanie niektorého z podporných opatrení podľa § 145a ods. 2, písm. a) až t) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V školskom roku 2023/2024 vzdelávanie zamestnancov školy zamerané na poskytovanie podporných opatrení bude poskytovať Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti v rámci Komponentu 6: „Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch“.

Skočiť na začiatok stránky