Vzdelávanie školského manažmentu

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravuje inovatívne vzdelávanie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadiacom procese základných a stredných škôl.

logo ŠPÚ

Cieľom vzdelávania je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Termín realizácie: 09. 06. 2021 (on-line prostredie)

Bližšie informácie získate z letáku.

V prípade záujmu, prosíme, vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný: 
na adresu jozef.facuna@statpedu.sk najneskôr do 02. 06. 2021 (vrátane).
 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe
Working together for an inclusive Europe

Spolu s Rómami dosiahneme viac/Jekhetane le Romenca buter keraha/Together with Roma, we will achieve more

 

logá od špú


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky