Navigácia

Vzdelávanie prácou v stredoeurópskom regióne

     To je názov medzinárodnej konferencie, na ktorej si vymieňali skúsenosti slovenskí študenti, zamestnávatelia či zástupcovia stavovských organizácií s kolegami z Česka a Poľska. Diskutovali najmä o zavádzaní duálneho  vzdelávania a o zviditeľnení pojmu vzdelávanie prácou (work-based  learning).
     Konferenciu organizovala SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci českou a poľskou národnou agentúrou v dňoch 8. - 9. júna 2015.
     Jej hlavným cieľom bolo podporiť, v súlade s cieľmi Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie, reformu odborného vzdelávania a prípravy, poukázať na príklady dobrej praxe z Programu celoživotného vzdelávania a identifikovať oblasti, na ktoré by sa mohli zamerať nové projekty v rámci programu Erasmus+.
     Podrobnejšie informácie o konferencii a sieti NetWBL nájdete na stránke http://www.erasmusplus.sk/NetWBL/index.html.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky