Vzdelávacie výstupy

Vzdelávacie výstupy alebo nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ktoré sa od učiaceho sa očakávajú na konci vzdelávacieho obdobia, hrajú dôležitú úlohu v snahe zlepšovať kvalitu a opodstatnenosť vzdelávacieho procesu a kvalitu odbornej prípravy v Európe. Formulovanie vzdelávacích výstupov pomáha ujasniť si náplň študijného programu a kvalifikácie, čo učiacim sa, rodičom, učiteľom alebo hodnotiteľom uľahčí práci smerujúcu k dosiahnutiu vzdelávacích cieľov.

Vzdelávacie výstupy ponúkajú lepšiu transparentnosť, ako aj dôležité informácie pre tvorcov stratégií v ich snahe dosiahnuť súlad medzi potrebami spoločnosti a študijnými programami a kvalifikáciami ponúkanými v rámci vzdelávania a odbornej prípravy.

Príručka je určená jednotlivcom a inštitúciám, ktoré sú aktívne zapojené do definovania a formulovania vzdelávacích výstupov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vo všeobecnosti, predovšetkým však v oblasti odborného vzdelávania.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky