Vzdelávacie programy v úvodných ročníkoch

Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre žiakov s vývinovými poruchami v úvodných ročníkoch 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva Vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre žiakov s vývinovými poruchami v úvodných ročníkoch, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 11. augusta 2023 pod číslom 2023/13192:2-A2140 s účinnosťou od 1. septembra 2023. 

 

Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v úvodných ročníkoch 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 29 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva Vzdelávací program pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v úvodných ročníkoch, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 11. augusta 2023 pod číslom 2023/13192:3-A2140 s účinnosťou od 1. septembra 2023. 

___________________________________

Dôležité upozornenie:

V triede úvodného ročníka sa môžu vzdelávať len žiaci s rovnakým vzdelávacím programom, preto v jednej triede úvodného ročníka nemožno vzdelávať žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS) ľahkého stupňa so žiakmi s vývinovými poruchami (VP) ľahkého stupňa spoločne.

Poskytnutá štruktúra aktuálne zverejneného vzdelávacieho programu je uplatniteľná pre obe skupiny detí/žiakov (NKS a VP ľahkého stupňa). Bližšie podrobnosti (napr. vyučovanie predmetov špeciálnopedagogickej podpory) budú súčasťou nových samostatných vzdelávacích programov pre žiakov s NKS s ľahkým stupňom a samostatných vzdelávacích programov pre žiakov s VP ľahkým stupňom.

____________________________________

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky