Vzdelávacie programy pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Za účelom rozvoja bilingválneho vzdelávania v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v zahraničí, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2019 finančne podporuje realizáciu vzdelávacích programov pre Slovákov - pedagógov a študentov, žijúcich v zahraničí.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku