Vzdelávacie podujatie Deň pre Poľsko podporil v Bratislave aj Štátny pedagogický ústav

  • Dátum: 09.11.2017
     Deň pre Poľsko, ktorý zorganizoval Ústav pamäti národa (ÚPN) spolu s jeho partnerskou organizáciou v Poľsku Inštitútom národnej pamäti (IPN) podporil aj Štátny pedagogický ústav.
    
Podujatie v Poľskom inštitúte v Bratislave bolo súčasťou programových aktivít Festivalu slobody, ktorý sa práve koná v hlavnom meste Slovenska. Aktívnou účasťou prispeli k naplneniu cieľov programu aj zamestnanci ŠPÚ.
     Téma prvého workshopu, zameraná na vzdelávanie žiakov stredných škôl a ich učiteľov, počas ktorého sa zoznámili s didaktickými materiálmi k dejinám 20. storočia, resp. obdobiu rokov 1939 – 1989, umožnila účastníkom vyskúšať si alternatívne možnosti ich využitia na vyučovacích hodinách dejepisu. Archívnu a publikačnú činnosť IPN vo Varšave prezentovali organizátori v druhom workshope. Poľská inštitúcia, ktorej cieľom je napomáhať pri vzdelávaní mladých ľudí k demokratickému zmýšľaniu a informovať o hrôzach minulosti, uchovaných v početných dokumentoch, predstavila princípy, na ktorých stojí, štruktúru, fungovanie archívov, publikačnú činnosť, finančné zabezpečenie i systém zbierania informácii. Nezabudli ani na prezentovanie edukačných webových portálov, tematicky rozdelených podľa jednotlivých tém, ktorými sa IPN dlhodobo zaoberá.
     „Prioritne to bola problematika extrémizmu, druhej svetovej vojny a komunistickej totality, informovanie o hrôzach minulosti, čo Deň pre Poľsko prezentoval tu v Bratislave a to bolo určite inšpiratívne aj pre Slovensko, najmä pokiaľ ide o podporu inštitúcií, ktoré dokladujú negatívny vplyv totalitných režimov na spoločnosť,“ zhodnotil podujatie riaditeľ Ľudovít Hajduk.
     Dôležitou súčasťou podujatia boli taktiež workshopy, zamerané na prezentáciu didaktických hier pre žiakov s tematikou totality. Hravou formou, v podobe spoločenskej hry, upozornili na jeden z problémov socialistickej plánovanej výroby – nedostatku tovaru v obchodoch.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku