Navigácia

Vzdelávacia a informačná platforma Viki

Vzdelávacia a informačná platforma Viki predstavuje Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu Ministerstva školstva CUDEO pre materské, základné a stredné školy, vrátane gymnázií (pre riaditeľov, pedagogických zamestnancov a žiakov).

Ide o komplexnú informačnú a vzdelávaciu platformu umiestnenú na internetovej adrese https://viki.iedu.sk . Aktívne spolupracujeme so Štátnym pedagogickým ústavom na úprave DEO obsahu Viki tak, aby operatívne reflektoval požiadavky v čase. Rovnako sa stala VIKI prostredníctvom RIAM konta komunikačným nástrojom.

Okrem vzdelávacieho obsahu Viki poskytuje spravodajskú sekciu, dotazníky adresované riaditeľom a pedagogickým zamestnancom priamo z Ministerstva školstva.

Pre učiteľov a žiakov je portál  obohatený o funkcionalitu pre prípravu na vyučovaciu hodinu v podobe vytvárania vlastných knižníc a kolekcií obsahu, tvorby, zadávania a hodnotenia úloh, kvízov a testov, vytvárania a publikovania vlastného obsahu z kolekcií a zdrojov, vyhľadávania a triedenia obsahu podľa názvov tém, kategórií a podobne. Pre používanie tejto funkcionality je potrebné, aby sa pedagogickí zamestnanci prihlásili do Viki pomocou konta RIAM.

Na Viki taktiež nájdete zverejnených niekoľko stoviek videí pre predmety slovenský jazyk, matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia či občianska náuka pre 6. až 9. ročník základných škôl. Edukačné materiály zahŕňajú aj obsah v jazykových mutáciách – RusínskyMaďarskýRómsky. Ďalej je tento obsah rozšírený o moderné zahraničné materiály z Khan Academy (aktuálne cez 900 videí). Všetky videá nájdete v záložke EDU TV.

Viac o novinkách na VIKI sa dozviete v nasledujúcom videu.

Skočiť na začiatok stránky