Navigácia

Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie

     Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie vypracoval Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s odborníkmi z praxe.
     Znenie bolo pripomienkované verejnosťou prostredníctvom umiestnenia návrhu na webovom sídle ŠPÚ od 23. novembra 2016 do 13. decembra 2016 a prerokované v rámci Odbornej komisie ŠPÚ pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorá po zapracovaní pripomienok odporučila vzdelávací program schváliť.
     Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 15. mája 2017 pod číslom 2017-2127/20564:14-10G0 s platnosťou od 1. septembra 2017.
 
Vzdelávací program pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie
Skočiť na začiatok stránky