Výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahových zákaziek - externé hodnotenie OP Výskum a vývoj

27.05.2010

Ministerstvo školstva SR zverejnilo 27. mája 2010 na svojej internetovej stránke dve výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní podprahových zákaziek na zákazky, ktoré sa týkajú operačného programu Výskum a vývoj, s nasledovnými predmetmi obstarávania:

Uvedené výzvy budú zverejnené na stránke Ministerstva školstva SR v časti Verejné obstarávanie do 3. júna 2010. Bližšie informácie možno nájsť na nasledovnom odkaze:

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku