Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Výzvy na predkladanie národných projektov

Na základe operačného programu Vzdelávanie sú vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, resp. písomné vyzvania (národné projekty), ktoré bližšie určujú pravidlá predkladania žiadostí. Podmienky sa môžu v závislosti od výzvy, resp. písomného vyzvania mierne odlišovať. Žiadateľ predkladajúci svoju žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sa musí orientovať podľa podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, resp. písomnom vyzvaní, ktorú zverejní MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán (RO):

 • 30.07.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2009-4
 • 08.07.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-3
 • 04.05.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-2
 • 23.03.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-1
 • 13.10.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-7
 • 19.08.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-6
 • 29.05.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-5
 • 14.05.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-4
 • 14.05.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-3
 • 17.03.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-2
 • 22.02.2008 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2008-1
 • « 1 2
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
  Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku