Výzvy na podávanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2020

  • Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020
  • Environmentálna výchova a vzdelávanie ENVIROPROJEKT 2020
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku