Výzvy ku kompetenčným centrám – možnosť osobnej konzultácie a kontroly formálnej správnosti žiadostí

20.09.2010

     Ešte do 1. októbra 2010 si môžu záujemcovia vybrať termín osobnej konzultácie zameranej na predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti k výzvam zameraných na budovanie kompetenčných centier. Urobiť tak môžu prostredníctvom elektronického rezervačného systému na webovej stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a  športu  SR  pre  štrukturálne  fondy EÚ (ASFEU).
     Kontrolu budú vykonávať pracovníci agentúry v termíne od 20. septembra do 1. októbra 2010 vo všetkých regionálnych kanceláriách ASFEU (Bratislava, Trenčín, Trnava, Žilina, Nitra, Zvolen, Košice, Prešov). Počet konzultácií pre aktuálnu výzvu je obmedzený na jednu  návštevu  žiadateľa,  a  to  s časovým limitom 90 minút.
     Výzvy v rámci operačného programu Výskum a vývoj s kódovým označením OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO  sa uzatvárajú 4. októbra 2010 a zamerané sú na podporu budovania kompetenčných centier. Ich cieľom je podporiť vznik integrovaných kompetenčných centier zameraných na spoluprácu súkromného a verejného sektora. Oprávnenými žiadateľmi sú výskumné organizácie z akademickej sféry (univerzita alebo výskumný ústav Slovenskej akadémie vied). Záujemcovia sa môžu celkovo uchádzať až o 50 mil. eur. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 4 mil. eur, maximálna 7 mil. eur.

     Kompletné informácie o predmetných výzvach a termínoch sú k dispozícii na webovej stránke agentúry www.asfeu.sk pod Operačným programom Výskum a vývoj v priečinku  Aktuálne výzvy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku