Výzva V základnej škole úspešnejší II už len pre mimobratislavské regióny

  • Dátum: 21.02.2019
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  informuje, že dopytovo-orientovaná výzva operačného programu Ľudské zdroje s názvom „V základnej škole úspešnejší II“ presiahla disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov pre viac rozvinutý región (Bratislavský kraj). Pre základné školy v ostatných krajoch Slovenska je táto výzva ešte aktuálna.
     Výzva V základnej škole úspešnejší II (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02) bola vyhlásená ako pokračovanie úspešnej rovnomennej výzvy, ktorá podporila 478 projektov základných škôl, zameraných na vytvorenie nových pracovných pozícií pre pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením či vytváranie inkluzívnych tímov.
     Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu „V základnej škole úspešnejší II“ je 9,5 milióna eur, z toho 9 miliónov eur pre menej rozvinuté regióny a pol milióna eur pre viac rozvinutý región.
     Dovoľujeme si informovať, že dopyt predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade viac rozvinutého regiónu presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a nie je možné už podávať ďalšie žiadosti.
      Viac informácií o výzve „V základnej škole úspešnejší II“, ako aj ďalších výzvach, nájdete na tomto linku: http://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku