Výzva v roku 2019

 

Zverejnenie výsledkov: Štipendium Martina Filka - výzva v roku 2019

Na základe výzvy zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky požiadalo o poskytnutie Štipendia Martina Filka 17 uchádzačov. Zo 17 žiadostí boli 2 žiadosti vyradené pre formálne nedostatky. Zvyšných 15 žiadostí bolo hodnotených v prvom kole výberového procesu podľa umiestnenia študijnej oblasti v rebríčku študijných oblastí Times Higher Education, podľa výšky požadovaných študijných nákladov a priemerným hodnotením od dvoch externých hodnotiteľov.
Záujem o získanie štipendistu prejavilo sedem ministerstiev, Úrad vlády SR a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pričom bolo celkovo zverejnených 20 pozícií.

V prvom kole výberového procesu bolo vybraných 9 uchádzačov, ktorí boli pozvaní do druhého kola – na osobný pohovor, ktorý sa uskutočnil 30. mája 2019. Dvaja uchádzači sa vzdali možnosti uchádzať sa o štipendium v druhom kole.

Poradie žiadateľov pozvaných na osobný pohovor na základe výsledkov v prvom kole:
p. č. priezvisko meno názov univerzity v zahraničí celkový počet bodov po 1. kole
1 Broček František University of Edinburgh 74,83
2 Plutzer Vojtech University of Cambridge 72,83
3 Brezina Martin London School of Economics and Political Science 65,92
4 Bírošíková Nikola National University of Singapore 61,67
5 Dovčík Jakub University of Cambridge 60,83
6 Beďatšová Martina Harvard Kennedy School 58,67
7 Raab Oliver Barcelona Graduate School of Economics
 
55,08
 
Na základe rozhodnutia výberovej komisie na posúdenie žiadostí o Štipendium Martina Filka bolo štipendium udelené šiestim štipendistom: Františkovi Bročekovi, Vojtechovi Plutzerovi, Martinovi Brezinovi, Nikole Bírošíkovej, Jakubovi Dovčíkovi a Martine Beďatšovej. František Broček sa vzdal nároku na poskytnutie štipendia. Vojtech Plutzer odstúpil od Zmluvy o udelení štipendia a o spolupráci.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky