Výzva v roku 2017

Zverejnenie výsledkov: Štipendium Martina Filka - výzva v roku 2017
 

Na základe výzvy zverejnenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky požiadalo o poskytnutie Štipendia Martina Filka 22 uchádzačov. Z 22 žiadostí bolo 6 žiadostí vyradených pre formálne nedostatky. Zvyšných16 žiadostí bolo hodnotených v prvom kole výberového procesu podľa umiestnenia študijnej oblasti v rebríčku študijných oblastí Times Higher Education 2016/2017, podľa výšky požadovaných študijných nákladov a priemerným hodnotením od dvoch externých hodnotiteľov.

Záujem o získanie štipendistu prejavilo šesť ministerstiev a Úrad vlády SR, celkovo 15 pozícií.

V prvom kole výberového procesu bolo vybraných 11 uchádzačov, ktorí boli pozvaní do druhého kola - na osobný pohovor, ktorý sa uskutočnil 31. mája 2017.

Poradie žiadateľov pozvaných na osobný pohovor na základe študijného programu, požadovanej výšky grantu a hodnotenia externými hodnotiteľmi:

poradie       meno                                    vysoká škola                                              počet bodov
1                Siviček          Ján                    Vrije Universiteit Amsterdam                          77,3
2                Škrabáková   Katarína           University of Oxford                                       75,5
3                Mikloš           Martin                University of Cambridge                                69,9
4                Vasiľová        Kristína             KU Leuven                                                     68,4
5                Janec            Peter                 Aarhus University                                          66,0
6                Kelemen        Barbara            Pekinská Univerzita                                       64,8
7                Cedzová        Natália             University of Oxford                                       63,7
8                Polanský       Jakub                University College London                             63,0
9                Peciar           Vladimír             Barcelona Graduate School of Economics      62,1
10              Kozák           Daniel                Lund University                                             61,5
11              Plachý           Peter                Columbia University                                       59,1
 
Na základe hodnotenia v prvom kole, preferencií jednotlivých rezortov, ktoré obsadzujú pozíciu a preferencií žiadateľov o grant výberová komisia na posúdenie žiadostí o Štipendium Martina Filka rozhodla o pridelení štipendia týmto žiadateľom:

- Siviček        Ján
- Škrabáková  Katarína
- Mikloš          Martin
- Vasiľová       Kristína
- Janec           Peter
- Cedzová       Natália
- Peciar           Vladimír
- Kozák           Daniel
- Plachý          Peter

Ján Siviček sa vzdal nároku na poskytnutie štipendia.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku