Navigácia
Skočiť na obsah

Výzva „Spolu úspešnejší 2021“- vyhodnotenie

Aktualita (17. 1. 2022): Dovoľujeme si Vám oznámiť, že je zverejnený elektronický formulár na zasielanie Záverečnej správy k programu doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ tu: https://spoluuspesnejsi.iedu.sk. Škola zasiela do 31. januára 2022 len elektronický formulár. Ostatnú dokumentáciu archivuje na škole v zmysle registratúrneho poriadku tak, aby ju vedela kedykoľvek predložiť prípadnej kontrole.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie od 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021.

Cieľom výzvy je podporiť tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu

Vzhľadom k tomu, že program „Spolu úspešnejší 2021“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, úspešný žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU (súčasť príloh výzvy),
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

Bližšie informácie o projekte nájdete aj v dokumente „Manuál k výzve Spolu úspešnejší 2021“.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom mailovej adresy spolu.uspesnejsi@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky