Navigácia
Skočiť na obsah

Výzva „Snoezelen miestnosť“

AKTUALITA: Vyplnenú záverečnú správu poprosíme zaslať do 31.1.2022 na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Odbor inkluzívneho vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava (formulár je v súboroch na stiahnutie).

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosť“.

Cieľom výzvy je podpora terapeutických a edukačných aktivít pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Ministerstvo pridelilo na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosti“ finančné prostriedky vo výške 254 000 € a prihlasovanie do výzvy je možné do 3. 11. 2021; 23:59h.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vyplňte prostredníctvom elektronického formulára - https://snoezelen.iedu.sk.

Zoznam úspešných projektov bude zverejnený po vyhodnotení 10. 11. 2021 a čerpanie výdavkov bude možné do 31.12.2021.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy snoezelen@minedu.sk.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky