Výzva „Snoezelen miestnosť“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosť“.

Cieľom výzvy je podpora terapeutických a edukačných aktivít pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Ministerstvo pridelilo na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosti“ finančné prostriedky vo výške 254 000 € a prihlasovanie do výzvy je možné do 3. 11. 2021; 23:59h.

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vyplňte prostredníctvom elektronického formulára - https://snoezelen.iedu.sk.

Zoznam úspešných projektov bude zverejnený po vyhodnotení 10. 11. 2021 a čerpanie výdavkov bude možné do 31.12.2021.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť aj prostredníctvom projektovej mailovej adresy snoezelen@minedu.sk.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku