Navigácia

Výzva „Predškoláci II“ - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl „Predškoláci II“.

Cieľom výzvy bolo vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí.

V rámci tejto výzvy bolo podporených spolu 183 materských škôl.

Časť finančných prostriedkov na túto výzvu bola poskytnutá z finančných zdrojov UNICEF. 

Aktualizácia: Nakoľko zasielanie finančných prostriedkov pre tie materské školy, ktoré boli podporené z finančných zdrojov UNICEF, trvá dlhšie, než sa pôvodne predpokladala, je termín čerpania finančných prostriedkov predĺžený do 30. 09. 2022.

Materské školy následne vyhodnotia rozvojový projekt prostredníctvom online formulára na webovom sídle ministerstva najneskôr do 31. 10. 2022. Nevyužité finančné prostriedky zašlú materské školy v termíne do 15. 11. 2022 zriaďovateľovi a ten ich vráti regionálnemu úradu školskej správy (podľa pokynov na vyúčtovanie).

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy predskolaci@minedu.sk.

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky