Výzva „Predškoláci II“ - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl „Predškoláci II“.

Cieľom výzvy bolo vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí.

V rámci tejto výzvy bolo podporených spolu 183 materských škôl.

Časť finančných prostriedkov na túto výzvu bola poskytnutá z finančných zdrojov UNICEF. 

Materská škola vyhodnotí rozvojový projekt prostredníctvom online formulára na webovom sídle ministerstva najneskôr do 30. 09. 2022. Nevyužité finančné prostriedky zašle materská škola v termíne do 15. 10. 2022 zriaďovateľovi a ten ich vráti regionálnemu úradu školskej správy (podľa pokynov na vyúčtovanie).

 

V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailovej adresy predskolaci@minedu.sk.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky