Navigácia
Skočiť na obsah

Výzva „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“ - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

Cieľom výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

V rámci výzvy „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“ bolo zaslaných ministerstvu 361 žiadostí, avšak jedna materská škola svoju žiadosť následne stiahla, takže hodnotených bolo 360 žiadostí.

Žiadosti boli hodnotené v súlade s kritériami, ktoré boli zverejnené vo výzve.

  • 3 vychovávatelia boli schválení materským školám, ktoré získali aspoň 50 bodov (a žiadali si o 3).
  • 2 vychovávatelia boli schválení materským školám, ktoré získali aspoň 15 bodov (a žiadali si o 2 alebo 3).
  • 1 vychovávateľ bol pridelený materským školám, ktoré získali aspoň 12 bodov.

Z Plánu obnovy a odolnosti SR bude podporovaných v roku 2022 a 2023 283 materských škôl, ktoré získajú finančné prostriedky na 340 vychovávateľov v celkovej sume 5 068 415, - €.

Vzhľadom k tomu, že program „„Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU,
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

V prípade otázok nás môžete osloviť na mailovej adrese pomocnyvychovavatel@minedu.sk.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripravil publikáciu k téme Pomocní vychovávatelia v predprimárnom vzdelávaní.

Priebežná správa sa spúšťa dňa 28.12.2022 a bude ju možné vyplniť do 16.1.2023. K vyplneniu formuláru sa dostanete po prihlásení na odkaze https://minedu.egrant.sk/auth/login.  Podrobnejšie informácie Vám boli zaslané e-mailom.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky