Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017


Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017

Na základe výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017 sa dňa 1. júna 2017  uskutočnilo rokovanie výberovej komisie.
 
Výberová komisia posudzovala tri žiadosti:
1.      Jednota slovenských matematikov a fyzikov, o. z.
2.      Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, n. o.
3.      Bebrava, n. o.
 
Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s návrhom výberovej komisie.

Súbor typu pdf Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017

Súbor typu pdf Zamietnuté žiadosti o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017

 

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania. Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov z oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 2 výzvy písomne a zároveň elektronicky (vo worde), s príslušnými náležitosťami a dokladmi, do 30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2017 – zvyšovanie odborných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese. Podrobnosti o aktivite sa nachádzajú vo výzve.
 
Žiadosť v písomnej podobe je potrebné poslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia regionálneho školstva
Stromová1
813 30 Bratislava
 
Žiadosť v elektronickej podobe posielajte na adresu: gabriela.vincencova@minedu.sk

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 19. máj 2017.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky