Navigácia
Skočiť na obsah

Výzva na predkladanie projektov v rámci Programu výmeny know-how (KEP)

Dovoľujeme si informovať, že 11. 4. 2022 spustila Stredoeurópska iniciatíva (SEI) novú výzvu na predkladanie návrhov na program výmeny (KEP – Know-how Exchange Programme) s financovaním z fondu SEI pri EBRD.

  • Termín na predkladanie projektov: 13. jún 2022
  • Celková orientačná suma sprístupnená v rámci tejto výzvy je 250 000 EUR
  • Žiadateľmi môžu byť verejné/súkromné subjekty registrované v členskom štáte SEI
  • Výzva vyžaduje účasť aspoň dvoch partnerov na projekt, jeden poskytovateľ know-how a jedna inštitúcia - príjemca know-how. Žiadajúca inštitúcia sa môže zhodovať s poskytovateľom know-how alebo s inštitúciou príjemcu know-how.
  • Strop grantu na jeden projekt je 40 000 EUR (= max. 50 % celkových nákladov projektu)

Bližšie informácie ako aj dokumentáciu je možné nájsť na stránke Výzva na predkladanie návrhov programu výmeny know-how (KEP)

Skočiť na začiatok stránky