Navigácia

Výzva na podporu projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí - VYHODNOTENIE

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje vyhodnotenie výzvy 10I04-20_V03 „Podpora projektov propagácie vysokých škôl v zahraničí“, ktorá bola vyhlásená v rámci Komponentu 10  – Lákanie a udržanie talentov, Investícia 4 – Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí.

V termíne od 6.10.2023 do 15.12.2023 verejné vysoké školy mohli požiadať o financovanie projektov zameraných na návštevy zahraničných veľtrhov a náborových podujatí v zahraničí a systematickú propagáciu vysokej školy. Cieľom výzvy je zviditeľnenie Slovenska ako partnera a destinácie pre študentov a zamestnancov vysokých škôl, prezentácia potenciálu krajiny v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu.

Výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 4 550 000 EUR.

Výška finančných prostriedkov pre jedného žiadateľa je 455.000,- EUR a ďalších 10.000,- EUR je určených na DPH.

Ministerstvu bolo doručených spolu 16 žiadostí, z ktorých hodnotiaca komisia určila 10 projektov, ktoré splnili podmienky a budú podporené a päť projektov, ktoré splnili podmienky, ale nie je možné ich podporiť.

 

Zoznam žiadateľov, ktorí splnili/nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu (PPPM):

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky