Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011

Odbor vedy a techniky na vysokých školách zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2011. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je od 15. 3. do 30. 4. 2010.  V písomnej forme sa žiadosti zasielajú na odbor vedy a techniky na vysokých školách najneskôr do 5. 5. 2010 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku