Výzva na podávanie návrhu loga a dizajn manuálu Fondu na podporu športu

  • Dátum: 10.02.2020
     Novovytvorený Fond na podporu športu vyhlasuje súťaž na vytvorenie loga fondu a súvisiaceho dizajn manuálu. Termín uzávierky prijímania návrhov je 24. februára 2020.
    Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky, ktorí vo svojej doterajšej praxi preukázateľne zrealizovali minimálne dva grafické návrhy loga vrátane dizajn manuálu. Autor víťazného návrhu získa odmenu vo výške 2 000 eur. Víťazný návrh bude zverejnený 28. 2. 2020 na webovej stránke fondu - www.fondnapodporusportu.sk.
     Podrobné informácie o výzve nájdete v pripojených prílohách.

 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku