Výzva „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“.

Žiadosť o podporu vo výzve „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“ vyplňte prostredníctvom elektronického formulára https://skd.iedu.sk.

Cieľom výzvy je kompenzácia poplatku za školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

Prihlasovanie je otvorené do 17. januára 2022 (23:59 hod). Vyhodnotenie výzvy zverejní ministerstvo najneskôr 21. januára 2022. Vlastná realizácia tohto kola výzvy bude v priebehu mesiacov február 2022 až jún 2022. Na výzvu je vyčlenených 2 625 000, - € z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Záverečná správa sa bude zasielať tiež len elektronicky podľa pokynov, ktoré zverejníme na stránke ministerstva.

Vzhľadom k tomu, že výzva „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU,
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

Pred podávaním žiadosti si prosím pozorne prečítajte vlastnú výzvu a manuál k výzve.

V prípade otázok nás môžete osloviť na mailovej adrese skd@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky