Výzva „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“ - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“.

Cieľom výzvy je kompenzácia poplatku za školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

Všetky žiadosti boli hodnotené v súlade s výberovými kritériami, ktoré boli uvedené vo výzve.

Z Plánu obnovy a odolnosti SR bude v tomto kole výzvy podporených 229 základných škôl, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej sume 289 575 €. Táto výzva pozitívne ovplyvní celkovo 3 861 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi. Ďalšie kolo výzvy na kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi vyhlási ministerstvo koncom školského roku 2021/22 na obdobie od septembra 2022.

Výška pridelených finančných prostriedkov bola vypočítaná na základe počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi, ktorí navštevujú ŠKD k 01. 01. 2022 alebo ich rodič/zákonný zástupca podal žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD k termínu podania žiadosti.

Termín na zaslanie záverečnej správy je 31. 07. 2022. Formulár záverečnej správy je dostupný na tomto odkaze: https://skd.iedu.sk

Vzhľadom k tomu, že výzva „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“ je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

Ministerstvo pripravuje FAQ k realizácii danej výzvy. Svoje otázky môžete písať na: skd@minedu.sk.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky