Výzva „Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 2“ - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí na „Kompenzáciu poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi“.

Cieľom výzvy bola podpora účasti sociálne znevýhodnených žiakov na aktivitách školského klubu detí. Nástrojom na naplnenie cieľa je kompenzácia poplatkov za ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD.

Z Plánu obnovy a odolnosti SR bude v tomto kole výzvy podporených 202 základných škôl, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej sume 703 350 €. Táto výzva pozitívne ovplyvní celkovo 4 689 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo v hmotnej núdzi.

Vzhľadom k tomu, že výzva je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Logá, ako aj pokyny k ich využívaniu, nájdete nižšie.

Svoje otázky môžete písať na: skd@minedu.sk.

Priebežná správa sa spúšťa dňa 28.12.2022 a bude ju možné vyplniť do 16.1.2023. K vyplneniu formuláru sa dostanete po prihlásení na odkaze https://minedu.egrant.sk/auth/login.  Podrobnejšie informácie Vám boli zaslané e-mailom.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky