Výzva Komisie J. Williama Fulbrighta pre stredné školy na Slovensku, ktoré majú záujem o asistentov výučby anglického jazyka v akademickom roku 2023/2024 z USA

Stredné školy v SR môžu požiadať o ročné hosťovanie (10 mesiacov) amerického lektora/asistenta, absolventa štvorročného bakalárskeho štúdia v USA, ktorý bude na škole asistovať učiteľovi alebo samostatne učiť angličtinu.

ilustračné foto

Lektor sa môže podieľať na výučbe v rozsahu maximálne 15 - 18 hodín týždenne. Lektor spolupracuje s učiteľom angličtiny a v prípade, že sa osvedčí, môže mu byť prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie. Lektor je finančne zabezpečený, škole nevzniká žiadna finančná záťaž.

Výzva na prihlasovanie škôl je zverejnená na stránke Fulbrightovej komisie na linku: https://www.fulbright.sk/asistenti-vyucby-anglictiny  

Termín na podávanie prihlášok je do 31. decembra 2022. Prihlasovanie prebieha zaslaním online formuláru. O výsledkoch výberu bude Fulbrightova komisia informovať v priebehu marca 2023.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky