Navigácia

Výzva Enviroprojekt 2022

Zverejnenie výsledkov

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania a zverejnenie výsledkov

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách ENVIROPROJEKT 2022 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených prostredníctvom vyplnenia online formulára na webovom sídle ministerstva spolu 264 projektov s požiadavkou 502 877 € na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia požiadavka ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Z podaných projektov Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na online zasadnutí dňa 25. mája 2022 vybrala 27 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov základným a stredným školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke.

Pridelený objem finančných prostriedkov na realizáciu projektov je limitovaný sumou 50 000 €, preto ďalšie projekty nemôžu byť v tomto roku podporené.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky