Navigácia

Výzva „Deň Ukrajiny“

VYHODNOTENIE VÝZVY NÁJDETE TU.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR) v spolupráci s UNICEF vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Deň Ukrajiny“.

Cieľom výzvy je rozvíjanie slovensko-ukrajinských vzťahov, podpora začleňovania žiakov z Ukrajiny do slovenských škôl a posilnenie vzájomného kultúrneho a jazykového povedomia žiakov a komunít.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetky základné školy vrátane základných škôl s elokovanými pracoviskami, zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR, ktoré navštevuje 10 a viac žiakov so statusom odídenca z Ukrajiny.

Žiadosť predkladá základná škola prostredníctvom elektronického systému MŠVVaŠ SR určeného na prijímanie a správu žiadostí o dotácie a rozvojové projekty - https://minedu.egrant.sk/.  Jednoduché a rýchle vyplnenie žiadosti slúži predovšetkým na indikáciu záujmu základnej školy na zapojenie sa do výzvy.

Na výzvu bolo vyčlenených 62 134,29 Eur. Finančné prostriedky budú alikvotne rozdelené medzi všetky úspešne podporené základné školy. Prihlasovanie je otvorené do 29. 05. 2023 (do 23:59 hod). Projekt „Deň Ukrajiny“ je určený na bežné výdavky zakúpené v termíne od 01. 06.  2023 do 30. 06. 2023.

Pred odoslaním žiadosti odporúčame školám, aby si žiadosť uložili prostredníctvom možnosti „Stiahnuť ako PDF“ alebo „Vytlačiť formulár“. Po odoslaní žiadosti sa k nej môžete kedykoľvek vrátiť vo svojom profile.

Vyhodnotenie uskutoční MŠVVaŠ SR, ktoré následne zverejní zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, najneskôr do 31. 05. 2023.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese ukrajina@minedu.sk

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky