Navigácia

Výzva „Deň Ukrajiny“ - vyhodnotenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zverejňuje vyhodnotenie výzvy „Deň Ukrajiny“, ktorá bola vyhlásená na základe spolupráce s UNICEF.

Cieľom výzvy je rozvíjanie slovensko-ukrajinských vzťahov, podpora začleňovania žiakov z Ukrajiny do slovenských škôl a posilnenie vzájomného kultúrneho a jazykového povedomia žiakov a komunít.

Do výzvy sa prihlásilo celkovo 49 škôl, z čoho podporených bolo 46. Dôvodom nepodporenia niektorých žiadostí bolo nesplnenie kritéria, že školu navštevuje 10 a viac žiakov – odídencov z Ukrajiny.

Podporené školy dostanú finančné prostriedky v celkovej výške 62 566,34 EUR na realizáciu projektových aktivít. Výška finančných prostriedkov bola po konzultácii s UNICEF mierne navýšená oproti sume uvedenej vo výzve.  

Všetkým podporeným žiadateľom želáme pri realizácii projektových aktivít veľa úspechov a veríme, že viaceré z týchto projektov sa stanovú príkladmi dobrej praxe v oblasti rozvíjania slovensko-ukrajinských vzťahov na školách.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky