Navigácia

Výzva 2024 pre program Erasmus+

28.11.2023 - Európska komisia publikovala novú Výzvu na predkladanie návrhov projektov v programe Erasmus+ (EAC/A07/2023). Výzva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/817 a ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2024. V Slovenskej republike je program Erasmus+ implementovaný národnými agentúrami: Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (v sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy) a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (v sektoroch mládeže a športu).

ilustračný obrázok

Výzva 2024 je určená pre všetky verejné alebo súkromné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu a ktoré chcú podať žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+. Táto výzva je tiež určená pre skupiny ľudí pracujúcich s mládežou, ktoré by chceli požiadať o finančné prostriedky na činnosti týkajúce sa oblasti vzdelávania alebo akcie DiscoverEU zameriavajúcej sa hlavne na inklúziu ako jednu z horizontálnych priorít programu.

Rozpočet vyčlenený na túto výzvu je 3 681,76 miliónov eur a predstavuje zvýšenie oproti výzve 2023. Slovenské národné agentúry programu Erasmus+ budú mať k dispozícii rozpočet v hodnote 55,4 miliónov eur. Granty na mobilitné projekty v roku 2024 budú navýšené o 5,9 %, a to s cieľom zmierniť vplyv inflácie na účastníkov vzdelávajúcich sa v zahraničí.

Ročný plán programu je zameraný na podporu hlavných priorít programu Erasmus - inklúziu, aktívne občianstvo a demokratickú participáciu, ale tiež zelenú a digitálnu transformáciu na medzinárodnej úrovni. Tieto priority sa týkajú všetkých aktivít programu Erasmus+, od podpory menších projektov na národnej úrovni, až po medzinárodné aktivity, ako je iniciatíva Európske univerzity, Centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravyUčiteľské akadémie programu Erasmus+. Tieto iniciatívy zohrávajú hlavnú úlohu v ekologických a digitálnych prioritách v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy. V roku 2024 bude v rámci programu Erasmus+ kladený ešte väčší dôraz na udržateľné cestovanie.

Erasmus+ bude aj naďalej podporovať Ukrajinu prostredníctvom projektov, ktoré sa zameriavajú na vzdelávacie mobility. Poskytujú ľuďom opúšťajúcim krajinu nové zručnosti, pomáhajú v boji proti dezinformáciám a podporujú integráciu utečencov do nového vzdelávacieho systému.

Viac informácií o Výzve 2024, termínoch a informačných či inštruktážnych podujatiach organizovaných národnými agentúrami nájdete na webovej stránke programu www.erasmusplus.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky