Navigácia

Významný európsky grant získal aj Slovák

     Európska rada pre výskum v priebehu februára zverejnila mená 302 špičkových európskych vedcov, ktorí získali prestížne granty. Je medzi nimi aj Martin Sokol, Slovák pôsobiaci v Írsku.
     Vedeckí pracovníci tridsiatich štyroch rôznych národností získajú prostredníctvom Európskej rady pre výskum (ERC)  tzv. ERC Consolidator Grant. Ich cieľom je podporiť výskumníka, ktorý má potenciál stať sa lídrom vo svojom vednom odbore.    
     Medzi viac ako tridsiatkou spomínaných národností je i Slovák, Martin Sokol. Ten v súčasnosti pôsobí na Trinity College v írskom Dubline.
     Rodák z Bratislavy bude v najbližších piatich rokoch riešiť projekt „Western banks in Eastern Europe: New geographies of finicialisation.“ Projekt má poskytnúť odborný pohľad na prepojenie štátov, bánk, domácností v postsocialistických krajinách stredovýchodnej Európy. Bude sa zaoberať aj Slovenskom. Ako vysvetľuje vedec: „cieľom projektu je objasniť, ako budú štáty, banky a domácnosti v postsocialistických krajinách financované, a zároveň zvážiť , aké to má dôsledky v celoeurópskom kontexte.“
     Martin Sokol študoval na Université Pierre Mendès France v Grenobli a následne absolvoval doktorandské štúdium vo Veľkej Británii na Newcastle University. Vo svojej vedeckej kariére sa venuje ekonomickej geografii, mestskému a regionálnemu rozvoju, geografii znalostných ekonomík, postsocialistickej transformácii a geografii financií. Je zároveň prvým slovenským držiteľom tohto typu grantu od ERC a prvým Slovákom, ktorý získal grant od tejto prestížnej agentúry v oblasti spoločenských a humanitných vied.
     Jediným Slovákom, ktorý aj pôsobí na Slovensku a získal niektorý z prestížnych grantov ERC, je zatiaľ Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV.
    
     ERC granty sú súčasťou výskumného a inovačného programu Horizont 2020. Na tieto granty je v rámci výzvy vypísanej v roku 2015  vyčlenených 585 miliónov eur.  Každý z grantov v hodnote približne 2 miliónov eur majú vedci možnosť využiť na vývoj vlastnej inovatívnej myšlienky a upevnenie výskumného tímu. Granty sú určené pre výskumníkov rôznej národnosti a veku. Podmienkou sú 7 až 12 ročné skúsenosti po doktorandskom štúdiu. Výskum musí byť realizovaný vo verejnej alebo súkromnej výskumnej inštitúcii v krajine Európskej únie alebo asociovanej krajine. Suma je poskytovaná na dobu piatich rokov.            

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky