Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky na Slovensku

13.11.2009

     "Práve výsledky externej maturitnej skúšky by sa mali stať jedným z kritérií hodnotenia úrovne vzdelávania na slovenských školách," zdôraznil dnes vo svojom príhovore podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj  v Žiline na odbornom seminári Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky na Slovensku.
     Podpredseda vlády a minister školstva zhodnotil minulosť a inovácie maturitnej skúšky za posledných päť rokov od  zakotvenia externej maturity v legislatíve. Pripomenul európsky kontext jej zavedenia, v ktorom rovnako ako v ostatných východných krajinách išlo o "zvýšenie objektívnosti hodnotenia výsledkov vzdelávania maturantov". Pripomenul zjednotenie chýbajúcej legislatívy v oblasti maturitnej skúšky a meraní výsledkov vzdelávania, zrušenie maturitných úrovní, ako aj dôležitosť jazykovej prípravy a úpravu testovania komunikačných úrovní maturitnej skúšky z jazykov.
     Rovnako ocenil aj zameranie testov na čitateľskú a matematickú gramotnosť žiakov: „Naše maturitné testy sa čoraz väčšmi orientujú na overovanie kľúčových kompetencií žiakov, v súlade s medzinárodným trendom a medzinárodnými štúdiami."  Potvrdil tiež potrebu ďalšieho vzdelávania učiteľov v zmysle cieľov externej maturitnej skúšky.
     Účastníci mohli až do popoludnia diskutovať o maturitnej skúške z vyučovacích aj cudzích jazykov, matematiky, slovenského jazyka, ako aj o cieľových požiadavkách a zisteniach testov externej časti maturity a ďalšom vzdelávaní učiteľov v oblasti prípravy žiakov na maturitnú skúšku.
Fotogaléria

Žilina 13. november 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku