Využite informácie vo svoj prospech. Využite ponuku európskeho výskumného priestoru

Ste výskumník, člen vedeckého tímu či inovatívny podnikateľ? Nie sú vám cudzie európske príležitosti? Získajte odborné informácie o tom, čo aktuálne „Európa ponúka.“

logo CVTI SR

Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravuje podujatia s praktickými radami aj reakciami úspešných.  

Aj naša veda a výskum je súčasťou širšieho, európskeho výskumného priestoru. Aby v ňom mohla kvalitne fungovať, uspieť a dokonca vyniknúť je potrebné zainteresovaných informovať o aktuálnych príležitostiach. Tieto informácie sú určené vám – slovenskí vedci, výskumné tímy či inovatívni podnikatelia.

Národná kancelária Horizontu v CVTI SR prostredníctvom Národných kontaktných bodov pravidelne zabezpečuje takúto informačnú podporu vrátane potrebných konzultácií.

Aktuálne pozýva záujemcov napríklad zistiť, aké možnosti našim vedcom ponúkajú nové grantové výzvy Európskej výskumnej rady (ERC). Webinár Nové granty ERC (28. 9. 2021) predstaví tie najnovšie príležitosti.

Grantové výzvy v celkovom objeme 2,5 miliardy eur sú otvorené pre všetky vedné odbory. Na podujatí priblížime systém tejto formy podpory, poskytneme rady k príprave grantovej žiadosti. Informovať budeme aj o novej iniciatíve - ERC mentoring – ktorá je dostupná už aj pre slovenských uchádzačov,“ konkretizuje Katarína Šimková, z Národnej kancelárie Horizontu, CVTI SR. Ako doplnila, záujemcovia ocenia aj skúsenosti úspešného držiteľa dvoch prestížnych grantov ERC a koordinátorky výziev z ERC Executive Agency.

Aj vesmírny výskum má svoje aktuálne výskumno-vývojové príležitosti – na webinári Príležitosti pre vesmírny výskum a inovácie v rámci EÚ (30.9. 2021) – predstavia odborníci fungovanie programov zameraných na túto problematiku, ale venovať sa budú napríklad aj konkrétnym častiam Vesmírneho výskumu EÚ v programoch ako Copernicus či Galileo/EGNOS. Zaujímavým vstupom bude prednáška predstaviteľov Agentúry Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA), ktorí účastníkov oboznámia s agentúrou a príležitosťami pre downstream aplikácie,“ približuje Šimková. Podujatie organizuje Národná kancelária Horizontu v spolupráci so Slovenskou vesmírnou kanceláriou. 

Koncom októbra dostane priestor téma podpory prelomových inovácií. Pôjde o webinár, ktorý Národná kancelária Horizontu organizuje so sieťou Enterprise Europe NetworkPodujatie Webinár k predkladaniu krátkych návrhov do schémy EIC Accelerator pre inovatívne technologické firmy (22. 10. 2021) zacieli na Európsku radu pre inovácie. Záujemcovia spoznajú nástroje, ktorými rada podporuje vysoko inovatívne firmy. Bližšie sa bude hovoriť o platforme na podávanie krátkych návrhov do takzvaného EIC Accelerator. „Cenné skúsenosti a rady poskytne úspešná firma a hodnotiteľ projektových návrhov,“  dopĺňa Šimková.

Ak ako vedec, tím, či podnikateľ hľadáte potenciálneho projektového partnera v programe Horizont Európa, významnou príležitosťou sú aj v súčasnosti prebiehajúce alebo pripravované partnerské podujatia. Už len do 30.9. 2021 si bilaterálne stretnutie pre oblasť napríklad aj kreatívneho priemyslu môžete naplánovať na podujatí A Sustainable Future for EuropeRovnako to k problematike kultúry či tvorivosti stíhate do 7. 10. 2021 aj na podujatí Brokerage – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť.  

Pre oblasť IKT si poznačte termín do 21. 10. 2021 a podujatie Horizon Europe Digital  Face2Face Brokerage.

Témy ako klíma, energie či mobilita máte možnosť prediskutovať na partnerských stretnutiach v rámci Horizon Europe Cluster 5 Climate, Energy and Mobility International Networking Event (18. - 20. 10. 2021).

Nové granty Európskej výskumnej rady 28. 09. 2021

Príležitosti pre vesmírny výskum a inovácie v rámci Európskej únie 30. 09. 2021

Predkladanie krátkych návrhov do schémy EIC Accelerator pre inovatívne technologické firmy  22.10. 2021

Horizon Europe Cluster 5 Climate, Energy and Mobility International Networking Event  18. - 20. 10. 2021 

www.horizont-europa.sk


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky