Navigácia

Výtvarné aktivity pre rozvoj dieťaťa

     Experimentovanie s rôznymi materiálmi, ale aj súčasné výtvarné techniky sa objavili na metodickom dni v Čiačarovciach. Ten bol určený pre učiteľov základných a materských škôl.
     Výtvarné aktivity ponúkajú predovšetkým rozvoj tvorivosti, kreativity, logického myslenia a obrazotvornosti. Pomocou nich môžeme rozvíjať sociálno-emocionálnu oblasť dieťaťa alebo žiaka, ale i psychomotorické zručnosti - hrubú a jemnú motoriku.
     Učiteľky mali možnosť vďaka aktivite detašovaného pracoviska Metodicko-pedagogického centra Košice vyskúšať nové výtvarné postupy na rozvoj kreativity, získať informácie o možnostiach pedagogickej diagnostiky alebo merania kreativity a obohatili stretnutie aj s vlastnými skúsenosťami. Prezentovali výtvarné aktivity a činnosti, ktoré podporujú tvorivosť a kreatívne myslenie žiakov či ponúkajú možnosť na experimentovanie s rôznymi výtvarnými materiálmi.
     „Rozvoj kreativity u detí materských škôl a žiakov primárneho vzdelávania je veľmi aktuálnou témou. Prínosom metodického dňa boli hlavne praktické ukážky kreatívnych činností z oblasti súčasného výtvarného umenia,“ hovorí lektor Szilárd Fecsó. Doplnil, že aktivity majú perspektívu do budúcna a budú prínosné pre profesijný rast učiteľov.
     Výtvarné techniky boli z oblasti súčasného umenia, napríklad landart a inštalácia. Učiteľky si otestovali tiež rôzne metódy galerijnej pedagogiky ako parafráza, práca s reprodukciami výtvarných diel súčasného umenia.
     Metodický deň sa uskutočnil v okolí Veľkých Kapušian prvýkrát. Podľa zúčastnených mal pozitívny ohlas.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky